Legal Area

Fossil's Diesel ON Privacy Policy

DIESEL ON PRIVACYBELEID

Laatste herziening: 22 mei 2023

Bij Fossil Group, Inc. (“Fossil Group”, “Fossil”, “wij” of “ons”) (licentiehouder van Diesel S.p.A. voor draagbare apparaten van het merk Diesel ON) waarderen en beschermen we uw rechten op gegevensbescherming en privacy. Privacyverklaring beschrijft:

•Welke persoonlijke informatie wij verzamelen van de Diesel ON-app,Diesel ON-apps en Diesel ON Device en de doeleinden waarvoor wij deze informatie gebruiken.

•Welke persoonlijke informatie wij doorgeven aan derden.

•Uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen.

•Hoe u contact met ons kunt opnemen.

1. Samenvatting

Hieronder geven wij u een kort overzicht van welke persoonlijke informatie wij voor welke doeleinden gebruiken en over uw rechten. Ga voor meer details naar de relevante paragrafen hieronder.

1.1 Dienstverlening

Wij verwerken persoonlijke informatie over u om u het volledige aanbod aan diensten en functies van uw Diesel ON-app, Diesel Watch-apps en Diesel Device te kunnen bieden. Dit omvat gegevens die u invoert bij het opzetten van uw gebruikersaccount en informatie die nodig is om specifieke functies te ontvangen. Om bijvoorbeeld de afstand en het tempo te meten of de verbrande calorieën te berekenen, kunnen wij informatie nodig hebben over uw lengte, gewicht, hartslag en geolocatie, of om deel te nemen aan de fitnessuitdaging kunnen wij u vragen een gebruikersnaam aan te maken en een foto of avatar op te geven; voor andere functionaliteiten kunt u ons toegang geven tot uw camerarol, microfoon of contactenlijst (voor meer informatie zie paragraaf 3.1-3.7 hieronder).

1.2 Analytics

Wij en onze dienstverleners volgen en maken analyses van het gebruik van de app, de Watch-apps en het apparaat (om te bepalen welke functionaliteiten vaker worden gebruikt dan andere) om te begrijpen hoe ze worden gebruikt en om ze te verbeteren. (Zie paragraaf 3.8 voor meer informatie).

1.3 Marketing

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor marketingdoeleinden om u relevante aanbiedingen over onze producten en diensten te geven. (Zie paragraaf 3.9 voor meer informatie).

1.4 Toegang tot de gegevens door de ontvangers

Onze dienstverleners en andere bedrijven van de Fossil Group (Fossil Group, Inc. en haar partners en dochterondernemingen) hebben ook toegang tot uw gegevens om u diensten te verlenen en uw gegevens te behandelen zoals beschreven in dit privacybeleid. (Voor meer details zie paragraaf 5 hieronder).

1.5 Uw rechten

Uw rechten omvatten het recht op toegang tot, correctie en verwijdering van uw persoonlijke informatie. U kunt ook verzoeken om beperking en, indien van toepassing, intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking (ga naar paragraaf 8 voor een gedetailleerde beschrijving van uw rechten).

1.6 Locatie van uw gegevens; disclaimer voor EU, VK en Japan

Persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt hoofdzakelijk in de Verenigde Staten opgeslagen bij ons en onze cloudserviceproviders.

Als u een inwoner bent van de EU of het VK, verwerkt Fossil uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de wetgeving van de EU en het VK, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU en de ingehouden versie van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (VK GDPR), in dit document beide aangeduid als AVG; Fossil kan echter onderworpen zijn aan wetgeving, met inbegrip van mogelijke toegangsrechten door overheidsinstanties die niet voldoen aan dezelfde eisen en normen die passend worden geacht onder de wetgeving van de EU en het VK.

Als u in Japan woont, stemt u door het gebruik van de dienst in met de overdracht van uw persoonlijke informatie, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving, naar onze servers en die van onze dienstverlener in de VS. Wij hebben contracten om van de ontvangers te eisen dat zij de nodige maatregelen nemen om de relevante wetten van de VS na te leven. Uw persoonlijke informatie in de Verenigde Staten zal worden onderworpen aan passende gegevensbeschermingswetten en de externe cloudproviders die wij gebruiken zullen de nodige maatregelen nemen om te voldoen aan de relevante wetten van de VS die door de PPC zijn beoordeeld en waarvoor een rapport beschikbaar is op https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook overdragen naar een land/regio op grond van een andere uitzondering die de overdracht toestaat, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Als u vreest dat wij uw wettelijke rechten of toepasselijke privacywetgeving niet hebben nageleefd, kunt u intern een klacht indienen door ons een e-mail te sturen via de contactgegevens in paragraaf 10 of kunt u besluiten een formele klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van persoonlijke informatie (https://www.ppc.go.jp/en/).

2. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op de Diesel ON, de Diesel Watch-apps en Diesel Device. Voor meer informatie over wat deze termen inhouden, zie paragraaf 11.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw aankooptransactie van het apparaat of op activiteiten die u uitvoert op een van onze websites of in onze winkels.

3. Welke persoonlijke informatie verzamelen wij op welke rechtsgrondslag en waarvoor gebruiken wij die informatie?

Om u onze diensten en de volledige reeks functies van onze app, Watch-apps en apparaten te kunnen aanbieden, gebruiken wij persoonlijke informatie.

Wij kunnen persoonlijke informatie ontvangen die is verzameld door diensten van derden (bijv. Google Fit). U kunt een dergelijke-gegevensdeling deactiveren met behulp van de instellingen in de diensten van een externe partij.

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, omvat het volgende (let op: aangezien de beschikbaarheid van functionaliteit kan variëren, afhankelijk van uw app, Watch-apps en apparaat, is het mogelijk dat niet elk van de volgende secties op u van toepassing is):

3.1 Algemene accountgegevens

Wanneer u de app, de Watch-app en het apparaat gebruikt, zullen wij algemene accountgegevens verzamelen, zoals uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw geslacht, uw lengte en gewicht, een foto, het voor uw app-account gekozen wachtwoord, een gebruikersnaam, een foto of avatar om verbinding te maken met uw account, de app-versie, apparaatinformatie (bijv. het serienummer van het apparaat), gekoppelde mobiele apparaatinformatie (bijv. smartphonefabrikant, model, besturingssysteem) en uw persoonlijke account- en app-instellingen (bijv. welke functies u wilt gebruiken).

Wij verzamelen deze informatie ook wanneer u zich aanmeldt via een socialmedia-login, zoals Facebook of Apple. Wij verzamelen of bewaren uw wachtwoord voor sociale media niet.

Rechtsgrondslag (EU/VK): Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de levering van onze diensten (wettelijk: uitvoering van ons contract met u, inclusief overdrachten naar de VS als onderdeel van de uitvoering van het contract, (art. 6, lid 1, onder b van de AVG). Voor toegang tot de camerarol hebben wij uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming nodig.

3.2 Activiteits- en slaapgegevens

Om u te helpen inzicht te krijgen in uw dagelijkse bewegingsgewoonten en uw persoonlijke fitheid, gebruiken wij aanvullende persoonlijke informatie. Voorbeelden zijn het berekende aantal stappen dat u hebt gezet, uw hartslag, uw geschatte zuurstofverzadiging in het bloed, verbrande calorieën, uw manier van bewegen (bijv. hardlopen of wandelen), afgelegde afstand, de tijdzone, en uw doelen voor de dag en of u die hebt bereikt. Om het aantal verbrande calorieën te kunnen berekenen, gebruiken wij uw lengte, gewicht en geboortedatum. U kunt er ook voor kiezen om informatie met betrekking tot uw activiteiten via de app in te voeren, zoals het bijwerken van informatie over uw gewicht.

Om u in staat te stellen deel te nemen aan fitnessuitdagingen met andere gebruikers, kunnen wij uw activiteitsgegevens verzamelen en delen met andere gebruikers. U kunt bepalen of (en met wie) uw activiteitsgegevens op deze manier worden gedeeld door ervoor te kiezen (of niet) om deel te nemen aan dergelijke uitdagingen.

Om u in staat te stellen uw slaapgewoonten te begrijpen en te verbeteren, verzamelen sommige apparaten de begin- en eindtijd van de slaap, het tijdstip waarop u naar bed gaat en het tijdstip waarop u wakker wordt. We verzamelen ook gegevens over de slaap, zoals wanneer lichte slaap of rustgevende slaap optreedt, om u gegevens en inzichten over uw slaappatronen te tonen.

Bepaalde activiteits- en slaapgegevens kunnen in bepaalde rechtsgebieden als "gezondheidsgerelateerde gegevens" worden beschouwd.

Rechtsgrondslag (EU/VK): Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de levering van onze diensten (wettelijk: uitvoering van ons contract met u, inclusief overdrachten naar de VS als onderdeel van de uitvoering van het contract, (art. 6, lid 1, onder b van de AVG). Voor zover activiteitsgegevens als gezondheidsgerelateerde gegevens kunnen worden beschouwd, hebben wij voor de verwerking ervan uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

3.3 Meldingen en waarschuwingen

Als u automatische tekstreacties wilt verzenden of door uw apparaat wilt worden gewaarschuwd wanneer u een sms, e-mail, app-waarschuwing ontvangt of wanneer er een gebeurtenis staat te gebeuren in de agenda van uw mobiele apparaat, moet u dit activeren in de app-instellingen. Voor het functioneren van bepaalde functies is toegang tot uw contactenlijst door de app noodzakelijk. Merk op dat uw contactgerelateerde instellingen inclusief uw contactlijst op uw mobiele apparaat blijven staan en niet door ons kunnen worden geraadpleegd. Verder slaan we de inhoud van de meldingen niet op, we houden alleen bij dat er een melding is geweest.

Rechtsgrondslag (EU/VK): Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de levering van onze diensten (wettelijk: uitvoering van ons contract met u, inclusief overdrachten naar de VS als onderdeel van de uitvoering van het contract (art. 6, lid 1, onder b van de AVG).

3.4 Informatie over de locatie

Wanneer u de app installeert, wordt u gevraagd toegang te verlenen tot uw geolocatiegegevens. Wanneer u Watch-apps voor het eerst installeert of gebruikt, ook op apparaten met Wear OS van Google, wordt u gevraagd de Watch-app toegang te verlenen tot de geolocatiegegevens van uw apparaat (indien aanwezig) of de geolocatiegegevens van het gekoppelde mobiele apparaat. Wij kunnen die informatie gebruiken om de app of Watch-apps aan te passen met op locatie gebaseerde informatie en functies; voorbeelden hiervan zijn het automatisch bijwerken van lokale weersinformatie, het traceren van een activiteitenroute, of het helpen lokaliseren van uw apparaat op basis van de laatst bekende locatie. Als uw apparaat is voorzien van de noodoproepfunctie, kan het gebruik maken van locatie-informatie wanneer die functie in gebruik is.

Rechtsgrondslag (EU/VK): Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de levering van onze diensten (wettelijk: uitvoering van ons contract met u, inclusief overdrachten naar de VS als onderdeel van de uitvoering van het contract (art. 6, lid 1, onder b van de AVG).

3.5 Prestatieverslag en klantenondersteuning

Indien onze app of Watch-apps niet meer werken, ontvangen wij informatie over uw gekoppelde mobiele apparaat en apparaat (bijv. model, softwareversie, provider van het mobiele apparaat) en alle aanvullende informatie die u met ons deelt, waardoor wij bugs kunnen identificeren en repareren en anderszins de prestaties van onze app en Watch-apps kunnen verbeteren.

In het geval u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning verwerken wij uw persoonlijke informatie.

Rechtsgrondslag (EU/VK): Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten voor klantenondersteuning en voor het vervullen van garantieclaims (wettelijk: uitvoering van ons contract met u, inclusief overdrachten naar de VS als onderdeel van de uitvoering van het contract (art. 6, lid 1, onder b van de AVG).

3.6 Watch-apps

Wanneer u een van onze Watch-apps installeert of gebruikt, wordt u gevraagd de Watch-app toegang te verlenen tot bepaalde soorten informatie van uw apparaat en/of een gekoppeld mobiel apparaat (bijv. geolocatiegegevens, gebeurtenissen in uw persoonlijke agenda, gegevens over fitnessactiviteiten of uw contactenlijst). Als u dergelijke toestemming verleent, kan de Watch-app informatie verzamelen en die informatie gebruiken om specifieke functies of diensten aan te bieden; bijvoorbeeld om u toe te staan een vooraf geselecteerde wijzerplaat weer te geven tijdens een specifieke gebeurtenis, om foto's van sociale media te downloaden, om uw apparaat te helpen lokaliseren op basis van de laatst bekende locatie of om u de spraakassistent Alexa aan te bieden.

Rechtsgrondslag (EU/VK): Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de levering van onze diensten (wettelijk: uitvoering van ons contract met u, inclusief overdrachten naar de VS als onderdeel van de uitvoering van het contract (art. 6, lid 1, onder b van de AVG).

3.7 E-mails en andere mededelingen

Wij sturen u pushberichten om u te voorzien van informatie over uw persoonlijke doelen en waarschuwingen over updates voor het apparaat, de app of Watch-apps. Wij sturen u ook e-mails met uw wellness-dashboard als u die via de app aanvraagt.

Wij sturen u e-mails in verband met het beheer van uw account, zoals een welkomstmail wanneer u uw account aanmaakt, een bevestigingsmail als u uw account verwijdert, e-mails als u uw wachtwoord bent vergeten en hulp nodig hebt om het te wijzigen, of een herinnering dat uw account kan worden gedeactiveerd na een periode van inactiviteit.

Voor gekoppelde mobiele apparaten kunt u te allen tijde de overdracht van gegevens van het gekoppelde mobiele apparaat naar de app of Watch-apps stoppen door de Bluetooth-verbinding tussen het apparaat en het mobiele apparaat uit te schakelen; in dat geval is het echter mogelijk dat de hierboven beschreven functies niet werken.

Rechtsgrondslag (EU/VK): Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de levering van onze diensten (wettelijk: uitvoering van ons contract met u, inclusief overdrachten naar de VS als onderdeel van de uitvoering van het contract (art. 6, lid 1, onder b van de AVG).

3.8 Analytics

Wij aggregeren en de-identificeren gegevens (zodat de gegevens niet in verband worden gebracht met de naam van een individu of andere persoonlijk identificeerbare informatie) die via de app, Watch-apps en apparaat zijn verzameld en gebruiken deze voor diverse analytische doeleinden, zoals het bepalen van het gemiddelde aantal stappen dat app-gebruikers dagelijks zetten, het analyseren van fitnesstrends, voor door Watch-app-gebruikers geselecteerde wijzerplaten, of het verkrijgen van andere informatie om onze producten en diensten te verbeteren.

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor andere marketing-, statistische en marktonderzoeksdoeleinden om meer te weten te komen over onze klanten en gebruikers. Voor deze doeleinden gebruiken wij ook openbaar beschikbare persoonlijke informatie over u (bijvoorbeeld van uw socialemediaprofielen).

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden en te onderzoeken hoe onze app en Watch-apps worden gebruikt en hoe wij deze kunnen verbeteren om onze diensten te verbeteren. Google Analytics is een analysedienst van Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten. Om Google Analytics te kunnen gebruiken, stuurt onze app geanonimiseerde informatie over uw gebruik van onze app naar Google Analytics, waar de gegevens worden samengevoegd en geanalyseerd om zinvolle rapporten voor ons op te stellen. Wij verbinden geen gegevens van Google Analytics met uw persoonlijke informatie. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het verzamelen van gegevens door Google Analytics in de instellingen van de app.

Rechtsgrondslag (EU/VK): Voor deze verwerking hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig (art. 6, lid 1, onder a van de AVG). De analyse van openbaar beschikbare informatie door gebruikers van sociale media is gebaseerd op ons legitieme belang bij het meten van de prestaties van ons aanbod van sociale media (art. 6, lid 1, onder f van de AVG).

3.9 Marketing

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor marketingdoeleinden om u aanbiedingen te doen over onze producten en diensten. Door uw algemene contractinformatie te analyseren (3.1), en de manier waarop onze diensten worden gebruikt, selecteren wij welke marketinginformatie voor u van specifiek belang kan zijn. We kunnen u ook promotionele e-mails sturen (in de EU en het VK: alleen voor producten die vergelijkbaar zijn met uw aankopen). U kunt zich te allen tijde afmelden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, zoals beschreven in paragraaf 8.1.

Wij zullen uw gezondheidsgegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

Als u meedoet aan een wereldwijde sweepstake, wedstrijd of competitie die wij sponsoren, gebruiken wij uw persoonlijke informatie om uw deelname mogelijk te maken en op andere manieren zoals bekendgemaakt in de voorwaarden van de promotie.

Rechtsgrondslag (EU/VK): De verwerking voor marketingdoeleinden betreffende soortgelijke producten of diensten is gebaseerd op onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, onder f van de AVG) bij het promoten van soortgelijke producten of diensten in het kader van een bestaande klantrelatie. Voor andere marketingactiviteiten is uw uitdrukkelijke toestemming nodig (art. 6, lid 1, onder a van de AVG).

Als u een Japanse ingezetene bent, stemt u, door u te registreren voor het gebruik van onze dienst, ermee in dat wij en onze dienstverleners persoonlijke informatie over u verwerken om u het volledige scala van diensten en functies die wij aanbieden te kunnen bieden. U stemt er ook mee in dat wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken.

3.10 Wettelijke verplichting

In sommige gevallen verwerken wij uw persoonlijke informatie vanwege een wettelijke verplichting (voor meer informatie zie paragraaf 5.1 hieronder).

4. Kunt u uw persoonlijke informatie delen?

Met de app en Watch-apps kunt u persoonlijke informatie van de app of Watch-apps delen op sociale netwerken zoals Facebook of persoonlijke informatie overdragen aan andere apps zoals Apple Health of Google Fit of persoonlijke informatie rechtstreeks delen met andere gebruikers via bepaalde functionaliteiten, zoals fitnessuitdagingen. U kunt het delen van gegevens van een dergelijke app/Watch-app uitschakelen via de instellingen van uw app of Watch-app.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van dergelijke gedeelde persoonlijke informatie door dergelijke externe partijen. Voor meer informatie over het doel van de externe partij en de omvang van haar gebruik van persoonlijke informatie in verband met het delen van functies, kunt u het privacybeleid van dergelijke apps van externe partijen en hun providers raadplegen.

Het gebruik van apps en de overdracht van informatie ontvangen van Google API's naar andere apps moeten voldoen aan het Google API Services User Data Policy, inclusief de vereisten voor beperkt gebruik.

5. Hoe verzamelen wij persoonlijke informatie?

Wij zullen uw persoonlijke informatie delen in de volgende gevallen.

5.1 Wettelijke verplichting en interne doeleinden

Wij maken uw persoonlijke informatie bekend (i) om te voldoen aan relevante wetten, wettelijke vereisten en om te reageren op wettige verzoeken, gerechtelijke bevelen en juridische processen, inclusief verzoeken om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingseisen; (ii) om de rechten of het eigendom van ons of derden te beschermen en te verdedigen; of (iii) in een noodgeval, om de veiligheid van onze werknemers of een persoon te beschermen.

In het geval dat wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een of meer externe partijen als gevolg van een overname, fusie, verkoop, consolidatie, faillissement, liquidatie of andere soortgelijke bedrijfsreorganisatie, kunnen uw persoonlijke informatie deel uitmaken van de overgedragen activa. Wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist (zoals in de EU) zullen wij u informeren over en uw toestemming vragen voor de overdracht van uw persoonlijke informatie.

5.2 Gezamenlijke verwerking binnen de Fossil-groep

Uw persoonlijke informatie wordt gecombineerd met of gekoppeld aan andere persoonlijke informatie die de bedrijven van de Fossil Group over u hebben verkregen (bijv. aankoopgegevens van uw apparaat, andere goederen die u op een website van het bedrijf hebt gekocht). Wij zullen uw gegevens ook beschikbaar stellen aan bedrijven van de Fossil Group indien dit nodig is om u garantie- en andere aftersales-diensten te verlenen (ga naar www.fossilgroup.com voor informatie over de bedrijven die lid zijn van de Fossil Group).

5.3 Delen met derden

Wij schakelen andere bedrijven in voor het verlenen van diensten of voor het hosten van persoonlijke informatie. Deze bedrijven mogen persoonlijke informatie alleen namens ons gebruiken - zij mogen deze gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Voorbeelden van onderaannemers zijn hostingleveranciers of andere dienstverleners zoals Amazon Web Services, Inc, Google LLC, en dienstverleners die wij gebruiken voor klantenservice zoals Salesforce, Inc of Transcosmos Information Systems, Ltd.

Wij sluiten contracten met dienstverleners die gebruik maken van technologieën voor gegevensverrijking (dit geldt niet voor de EU/het VK).

Wanneer u het delen van persoonlijke informatie inschakelt (verbinden) met Google Fit of andere apps van derden, zullen wij de toepasselijke gegevens op verzoek aan deze externe partijen verstrekken. U kunt dit delen van gegevens te allen tijde uitschakelen.

Als uw apparaat is voorzien van de functionaliteit voor noodoproepen, kan uw persoonlijke informatie worden gedeeld met derden wanneer die functionaliteit in gebruik is.

Met sommige toestellen hebt u toegang tot functies via de Amazon Alexa-service. Wanneer u dit doet, verzamelen wij niet de details van uw interactie met Alexa. Als u Alexa gebruikt voor interactie met de Fossil Wellness-service, sturen wij gegevens over uw activiteit (hartslag, duur, afstand, verbrande calorieën enz.) naar Amazon. Amazon verwerkt uw persoonlijke gegevens niet namens ons; voor meer informatie over hoe Amazon uw persoonlijke gegevens kan gebruiken, zie het privacybeleid van Amazon en de gebruiksvoorwaarden van Alexa. Gegevens worden niet gedeeld met Amazon, tenzij dit door is u geactiveerd.

5.4 Het delen van geanonimiseerde informatie met derden

Wij mogen geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens (die niet zijn gekoppeld aan de naam van een individu of andere persoonlijk identificeerbare informatie) die via de app of Watch-apps zijn verzameld met derden delen voor elk wettig doel.

6. Bescherming van online privacy van kinderen

Wij verzamelen, onderhouden of gebruiken niet bewust persoonlijke informatie via de app of Watch-apps over kinderen jonger dan 16 jaar. Personen jonger dan 16 jaar mogen de app of Watch-apps niet gebruiken en hun verzoek om een account zal worden geweigerd. Indien wij ontdekken dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonlijke informatie heeft gestuurd zonder voorafgaande toestemming van zijn of haar ouders, zullen wij zijn of haar persoonlijke informatie uit onze bestanden verwijderen. Merk op dat buiten de VS andere leeftijdsdrempels kunnen gelden.

7. Hoe lang bewaren wij persoonlijke informatie en hoe beveiligen wij die?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is om u app, Watch-app, en apparaat functionaliteit en diensten te bieden, maar in ieder geval alleen zolang uw account actief is. Wanneer u uw account verwijdert of wij deze uitschakelen na een periode van inactiviteit en kennisgeving van ons, zullen wij ook uw persoonlijke informatie verkregen via de app, Watch-apps, of apparaat uit onze systemen verwijderen (met uitzondering van informatie die wij hebben geanonimiseerd).

Voor zover nodig kunnen wij echter sommige van uw persoonlijke informatie bewaren om juridische redenen (bv. belastingwetgeving, de verdediging tegen of het instellen van rechtsvorderingen, en om aan te tonen dat onze verwerking voldoet aan de vereisten van de gegevensbeschermingswetgeving). Wij bewaren ook uw opt-in of opt-out verzoeken voor marketingberichten (zelfs als een dergelijk verzoek in of via de app wordt gedaan).

8. Wat zijn uw rechten?

8.1 Uw rechten

Wij moedigen u aan om eventuele vragen of zorgen over ons gebruik van uw persoonlijke informatie te stellen via de contactgegevens in paragraaf 10 hieronder.

U kunt, of u nu wel of geen contact met ons hebt opgenomen, te allen tijde uw toestemming intrekken, wanneer onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. U hoeft hiervoor slechts instellingen in de app te wijzigen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van marketingberichten of e-mails. U kunt zich afmelden voor marketingmeldingen of e-mails door de instellingen in uw app te wijzigen of door ons een e-mail of brief te sturen naar de adressen vermeld in paragraaf 10 hieronder. U kunt zich ook afmelden voor e-mailmarketing via de afmeldlink in onze e-mails.

8.2 Uw aanvullende rechten op grond van EU- en Brits recht - EU- en Britse ingezetenen

Door contact met ons op te nemen zoals beschreven in paragraaf 10 hieronder in de EU of in het VK kunt u uw rechten uitoefenen, waaronder het recht om ons te verzoeken om toegang tot, correctie van, verwijdering van en beperking van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid (om de door u verstrekte gegevens in een machinaal leesbaar formaat te ontvangen).

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen onze verwerking op basis van legitieme belangen (art. 6, lid 1, onder f van de AVG) en tegen het ontvangen van marketingberichten of e-mails zoals hierboven beschreven onder 8.1.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

8.3 Californië

De California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA) geeft inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie over de afgelopen 12 maanden. Als u een inwoner van Californië bent, heeft u recht op openbaarmaking van:

•de categorieën persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld

•de categorieën bronnen waaruit de persoonlijke informatie worden verzameld

•het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie

•de categorieën van derden met wie wij persoonlijke informatie delen en

•de specifieke persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld.

U hebt het recht om te verzoeken dat wij alle persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld, verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen die in de CCPA zijn vastgelegd.

Om uw hierboven beschreven toegangs- en verwijderingsrechten uit te oefenen, moet u een verifieerbaar verzoek bij ons indienen door ons een e-mail te sturen naar privacy.nam@fossil.com, of ons te bellen op +1 (800) 449-3056. Het verifieerbare verzoek moet voldoende informatie bevatten die ons in staat stelt u als persoon te verifiëren en uw vraag goed te begrijpen en te beantwoorden. Als onderdeel van ons verificatieproces sturen wij u een e-mail met een link om uw e-mailadres te verifiëren. Hierna zullen wij u verdere controlevragen stellen. Zodra het verificatieproces is voltooid, sturen wij u e-mails met inloggegevens voor ons beveiligde privacyportaal, zodat u uw gegevens kunt inzien, downloaden of verwijderen.

Wij zullen binnen 45 dagen op uw verzoek reageren. Indien wij meer tijd nodig hebben (tot 90 dagen) zullen wij u hiervan in kennis stellen en de reden hiervoor toelichten.

U kunt een gemachtigde agent gebruiken om namens u een verzoek tot toegang of verwijdering in te dienen als u de gemachtigde agent daarvoor schriftelijke toestemming geeft en uw eigen identiteit rechtstreeks bij ons verifieert. "Gemachtigde agent" betekent een natuurlijke persoon of een bij de Secretary of State geregistreerde bedrijfsentiteit die een consument heeft gemachtigd om namens hem te handelen. Wij kunnen een verzoek weigeren van een gevolmachtigde agent die geen bewijs overlegt dat hij/zij door u gemachtigd is om namens u te handelen, tenzij u de gevolmachtigde agent een volmacht heeft gegeven, overeenkomstig de Probate Code secties 4000 tot 4465.

Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet.

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van inwoners van Californië tussen de 13 en 16 jaar.

Wij hebben de volgende categorieën persoonlijke informatie verzameld en openbaar gemaakt over inwoners van Californië:

•Identificatiemiddelen zoals echte naam, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres, accountnaam, apparaatinformatie, gekoppelde mobiele apparaatinformatie of andere soortgelijke identificatiemiddelen. Wij hebben deze categorie openbaar gemaakt bij onze zakelijke partners en gelieerde ondernemingen, waaronder degenen aan wie u ons opdracht geeft deze informatie te sturen en bij onze dienstverleners.

•Persoonlijke informatiecategorieën opgesomd in de California Customer Records Statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) zoals naam, geboortedatum, medische informatie. Wij hebben deze categorie openbaar gemaakt bij onze zakelijke partners en gelieerde ondernemingen, waaronder degenen aan wie u ons opdracht geeft deze informatie te sturen en bij onze dienstverleners.

•Beschermde classificatie kenmerken onder Californische of federale wetgeving zoals geslacht/gender. Wij hebben deze categorie openbaar gemaakt bij onze zakelijke partners en gelieerde ondernemingen, waaronder degenen aan wie u ons opdracht geeft deze informatie te sturen en bij onze dienstverleners.

•Biometrische informatie zoals fysieke patronen, slaap, gezondheid, audio-opnames van uw stem voor de Alexa-dienst, of trainingsgegevens (het berekende aantal stappen dat u hebt gezet, uw hartslag, uw geschatte zuurstofsaturatie in het bloed, verbrande calorieën, uw manier van bewegen - bijvoorbeeld hardlopen of wandelen -, afgelegde afstand, en uw doelen voor de dag en of u die hebt bereikt). Wij hebben deze categorie openbaar gemaakt bij onze zakelijke partners en gelieerde ondernemingen, waaronder degenen aan wie u ons opdracht geeft deze informatie te sturen en bij onze dienstverleners.

•Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteiten, zoals informatie over de interactie van een consument met een applicatie. Wij hebben deze categorie openbaar gemaakt bij onze zakelijke partners en gelieerde ondernemingen, waaronder degenen aan wie u ons opdracht geeft deze informatie te sturen en bij onze dienstverleners.

•Geolocatiegegevens zoals fysieke locatie of verplaatsingen. Wij hebben deze categorie openbaar gemaakt bij onze dienstverleners.

•Audio/Visueel zoals audio. Wij hebben deze categorie openbaar gemaakt bij onze dienstverleners.

Wij hebben de persoonlijke informatie rechtstreeks van u en van uw gps-volgapparaat verzameld, tijdens de registratie van uw account, automatisch wanneer u door de app navigeert of door uw gebruik van de gezondheids- en activiteitentracking-apps. Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij verzamelen gebruiken of openbaar maken voor "zakelijke doeleinden" of "commerciële doeleinden", zoals beveiliging, debugging/reparatie, het uitvoeren van diensten namens het bedrijf of de dienstverlener, kwaliteits- en veiligheidsonderhoud en verificatie van een dienst of apparaat, het verlenen van klantenservice, het verifiëren van klantinformatie, het verlenen van reclame- of marketingdiensten, het verlenen van analytische diensten, enz.

Wij discrimineren u niet omdat u een van uw rechten onder de California Consumer Privacy Act heeft uitgeoefend, waaronder, maar niet beperkt tot:

•Goederen of diensten aan u weigeren; verschillende prijzen of tarieven voor goederen of diensten in rekening brengen, onder meer door het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes,

•Het leveren van een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten aan u,

•Suggestie dat u een andere prijs of tarief voor goederen of diensten krijgt of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten.

Wij kunnen u echter wel een andere prijs of tarief in rekening brengen, of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten leveren, indien dat verschil in redelijke verhouding staat tot de waarde die uw gegevens (bijvoorbeeld uw identificatiegegevens) u bieden. Daarnaast kunnen wij financiële prikkels bieden, waaronder betalingen aan u als compensatie, voor het verzamelen van persoonlijke informatie, de verkoop van persoonlijke informatie of het verwijderen van persoonlijke informatie. Wij kunnen u ook een andere prijs, tarief, niveau of kwaliteit van goederen of diensten aanbieden als die prijs of dat verschil rechtstreeks verband houdt met de waarde die uw gegevens u bieden. Wij kunnen u alleen laten deelnemen aan een financieel stimuleringsprogramma als u ons vooraf opt-in-toestemming geeft, waarin de materiële voorwaarden van het financiële stimuleringsprogramma duidelijk worden beschreven, en die te allen tijde kan worden ingetrokken. Wij zullen geen gebruik maken van financiële stimuleringspraktijken die onrechtvaardig, onredelijk, dwingend of woekerachtig van aard zijn.

9. Wijzigingen aan dit privacybeleid of hoe wij persoonlijke informatie gebruiken

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 22 mei 2023 en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in ons privacybeleid door het plaatsen van een opvallende kennisgeving in de app, Watch-app, of door u een e-mail of een kennisgeving te sturen waarin wij u ook om toestemming kunnen vragen.

10. Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

De app, Watch-apps en het apparaat worden u aangeboden door Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expy, Richardson, Texas 75080, USA.

Neem contact met ons op als u zich wilt afmelden voor marketingmeldingen of e-mails of als u uw verdere rechten wilt uitoefenen via e-mail op privacy@fossil.com of per post op Fossil Group, t.a.v.: Privacy Compliance, 901 S. Central Expressway Richardson, TX 75080, USA. Neem ook contact met ons op via een van deze adressen als u vragen heeft over privacy en gegevensbescherming in verband met de app, Watch-apps of apparaat.

Onze EU-vertegenwoordiger is FESCO GmbH, Natzing 2, 83125 Eggstätt, Duitsland. U kunt contact opnemen met onze EU-vertegenwoordiger door een e-mail te sturen naar eu-privacy@fossil.com of te bellen naar +49-89-7484 6815.

Onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk is Fossil (UK) Ltd, Featherstone House, Featherstone Road, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5TH, Engeland. U kunt contact opnemen met onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk door een e-mail te sturen naar uk-privacy@fossil.com.

11. Definities

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect (in combinatie met andere informatie) kunnen worden gebruikt om u te identificeren, of iets van u te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, e-mailadres, serienummer van het apparaat, uw activiteiten en andere gegevens die wij verzamelen via de app, horloge-apps of op het apparaat.

Diesel ON-app ("app") is de app die u installeert op uw mobiele apparaat voor het gebruik van onze diensten. De Diesel ON-app is niet compatibel met apparaten met aanraakschermen.

Diesel horloge-apps ("horloge-apps") zijn Diesel Merken applicaties die we hebben ontworpen om te worden gebruikt met apparaten om de persoonlijke functies en services die voor u beschikbaar zijn uit te breiden. Horloge-apps zijn mogelijk voorgeïnstalleerd op sommige apparaten of kunnen worden gedownload naar uw apparaat. Alle apps die op uw apparaat zijn voorgeïnstalleerd of die naar uw apparaat kunnen worden gedownload en die niet het merk Diesel dragen, zijn geen Watch-apps zoals hierin gedefinieerd.

Diesel-apparaat ("apparaat") is een [brand) draagbaar apparaat. Hybride apparaten werken via de Diesel ON-app, terwijl touchscreen-apparaten draaien op het Wear OS van Google. Aanraakschermen worden niet gekoppeld aan de Diesel ON-app en moeten worden geregistreerd via Google. Het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens op een Android Wear-apparaat is onderworpen aan Google's privacybeleid.

Search

Remove Product?

Are you sure you want to remove the following product from the cart?

Search

Search

Search

Select language

English

Search

INFORMATION NOTICE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA PURSUANT TO ARTICLES 13 AND 14 OF EU REGULATION 679/2016 (“GDPR”)

Your privacy is extremely important to us, please read this information notice carefully.

We wish to inform you in a complete and transparent manner about the personal data processing that the companies listed in paragraph 1 below will carry out on your personal data provided by you and/or collected in the context of the contacts you will possibly have with us, including for example the following:

 • visiting our stores;
 • contacting our Customer Service;
 • visiting the website www.diesel.com (hereinafter the “Site”) and/or the other websites referring to the brand, interacting with our pages on the social networks (eg. Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, We Chat, Tmall etc.).

1. WHO COLLECT YOUR PERSONAL DATA

The companies collecting and processing personal data as autonomous data controllers (hereinafter the “Data Controllers” or the “Companies”) or as joint controllers are:

 • OTB S.p.A. (“OTB”), with registered office in Italy, Breganze (Vi), Via dell’Industria 2, 36042, telephone +390445306555, email privacy@otb.net; OTB’s Data Protection Officer (“DPO”) can be contacted at dpo@otb.net;
 • Diesel S.p.A. (“Diesel”), with registered office in Italy, Breganze (Vi), Via dell’Industria 4-6, 36042, telephone +390424477555, email privacy@diesel.com; the Diesel Data Protection Officer (“DPO”) can be contacted at dpo@otb.net;
 • DIESEL BENELUX B.V. (“Diesel Affiliate”) with registered office in Danzigerkade n. 55, 1013 AP Amsterdam, The Netherlands, telephone 0031 (0)207025555, email benelux_receptie@diesel.com.

OTB and Diesel carry out some activities as joint controllers, taking jointly the decisions regarding the purposes and means of personal data processing. Hereafter, the term “Joint Controllers” means Diesel and OTB jointly considered when they process data as joint controllers.

To facilitate your understanding of the processing activities carried out by the above-mentioned subjects as Controllers or Joint Controllers, we have prepared this document explaining which processing activities each Company carries out autonomously by each company.

Please consider that said processing activities are not intended for minors and the Data Controllers do not knowingly collect or solicit personal data from anyone under the age of 16. If you are less than 16 years old, please refrain from provide any personal data. This does not affect the applicable contract law such as the rules on the validity, formation or effect of a contract in relation to a child.

2. WHAT PERSONAL DATA WE PROCESS

Each Company collects different categories of personal data according to the purpose for which it processes them.

Herein below, we specify which categories of personal data are collected; in the following paragraph we will explain for what purposes each Data Controller processes each category of data or by the Joint Controllers as appropriate (hereinafter also “Personal Data” if processed jointly).

 • Biographical Data: name, middle name, surname, date of birth, gender;
 • Contact Data: address of residence (street, city, province, state, zip code), domicile, email address, telephone number, mobile number;
 • Sales Data: shipping and billing address, method of delivery and payment, name of the credit card holder and expiry date of the card, information requested by the Customer Service, VAT number and/or tax code, passport number (the passport number will be used only for purposes related to payment where required by a law and within the limits of that law), Global Blue card number;
 • Tracking of Newsletters and Actions Data: information relating to the opening of newsletters or links
 • Data collected in the shop: birthday, presumed age group, in some countries the social network ID, gender, method and date of registration, store and sales assistant preferences, language, product categories of interest, methods of use services, preferences on services possibly noted in the shop, redemption campaign, events attendance, other brands purchased, products tried in the dressing room but not purchased;
 • Data collected in the shop: birthday, presumed age group, in some countries the social network ID, gender, method and date of registration, store and sales assistant preferences, language, product categories of interest, methods of use services, preferences on services possibly noted in the shop, redemption campaign, events attendance, other brands purchased, products tried in the dressing room but not purchased;
 • Loyalty Data: your data collected as part of the “House of Diesel” loyalty program, whose Regulation is available at the following link, and based on your engagement with the brand (e.g., social media “like”, “comment”, “share”, “save”, “follow Diesel’s official account”, “share photos on community platform”, “create Wishlist and e-store avatar” etc.);
 • Navigation Data: data relating to browsing behaviour and/or use of the websites of the Data Controllers using, for example, cookies or information relating to the pages that have been visited or searched for or related to the wishlist collected while browsing or when shopping on the online store. As for the use of cookies, please refer to the Cookie Policy available at the following [http://diesel.com/shop/content/cookiepolicy].

3. FOR WHAT PURPOSES WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA

In this paragraph we explain for what purposes each category of data is processed by each Data Controller or Joint Controller.

3.1 PURPOSES OF DIESEL S.P.A.

Diesel is the company that designs, sells and promotes the Brand’s products “Diesel”. It is the company maintaining the contacts with you if you decide to purchase the products through the Site or other websites controlled by Diesel or through other methods provided for by Diesel itself, if you participate in initiatives promoted by Diesel as prize competitions or other promotional initiatives; Diesel is also the company managing the loyalty program that you can sign in. Diesel will process Personal Data for the following purposes.

a) Sales activities and response to other requests made by customers

If you purchase Diesel’s products through the e-commerce service on the Site or through other methods provided for by Diesel itself, Diesel will process your Biographical Data, Contact Data, Sales Data and Purchase Data to conclude the sale, as well as for all activities strictly connected and related to it, such as delivery, where the service is available in-store collection and in-store returned, or other administrative and accounting obligations.

Similarly, Diesel may need to verify the requirements for participating to special discount programs (e.g. verifying if the purchase made is a first purchase or other requirements of the regulation) and to process your Biographical Data or Contact Data to respond to any further requests that you may formulate through the Site or through the Customer Service, through telephone or chat, such as requests for information, assistance, or to be notified by email when a desired product or size becomes available again on the Site, through the “Notify Me” functionality.

Legal basis: this processing is based on the performance of a purchase contract to which you are a party; the provision of the personal data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel will not be able to process your request..

b) Loyalty program Registration

The Biographical Data, Contact Data, Purchase Data and Loyalty Data will also be collected by Diesel to manage your request to join the loyalty program ( called “House of Diesel”, whose Regulation is available at the following link). These data will be processed to complete your membership and for all purposes strictly connected to it or instrumental, including - firstly - all the activities provided for in the loyalty program. Registration could take place: i) online through the Site; ii) offline in the participating shops, by completing the application form present in electronic (tablet or another smart tool) format or through flyers (distributed in shops) with a special QR code, through which customers can join the program themselves via the Site, iii) through further official channels of Diesel S.p.A., (for example, but not limited to social networks such as Facebook, Instagram, WeChat etc.), or iv) through the Customer Service.

All communications relating to the loyalty program may be made by Diesel via the Site, SMS, MMS, Wallet, e-mail, newsletter, social networks and/or any other official communication channel of Diesel. All these communications relating to the program itself are sent solely for the purpose of making available the benefits related to it and do not constitute marketing communications.

Furthermore, by creating an account on the Site in the reserved area, the user will become part of the Diesel’s loyalty program. If you wish to take advantage of the services available on the Site (e.g., purchase products) without joining the program, simply choose the “Guest” option where available (e.g., during checkout for payments).

Legal basis: this processing is based on the performance of a contract for joining the loyalty program to which you are a party; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel will not be able to process your request.

c) Participation in prize contests

Diesel will be able to process your Biographical Data to allow you to participate in prize contest that Diesel could organize. In certain situations, for example to proceed with the delivery of the prize, your Contact Data could also be processed. If participation in the contest requires further information, these will be requested to you upon release of a specific privacy policy.

Legal basis: this processing is based on the performance of a contract for attending the relevant prize contest to which you are a party; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel will not be able to process your request.

d) Marketing

Only with your consent, Diesel will process the Biographical Data, Contact Data and Purchase Data for marketing purposes, that is for advertising on social networks to which you are registered or sending advertising or direct sales material, carrying out market research, commercial communication with automated contact methods (e-mail, newsletter, SMS, MMS, online messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail).

Legal basis: this processing is based on the consent you have given. In the event that you are registered in the loyalty program and decide to withdraw your consent to marketing, you will continue to receive communications relating to benefits (such as the Birthday or Anniversary Gift or preview access to the new collections and promotions only reserved to members). If, in addition to the withdrawal of consent, you do not want to receive this kind of communication anymore, you will be asked to specify it. Any removal from the loyalty program will also result in the cancellation of your online account, if you have one.

You can at any time withdraw your consent to receive the above-mentioned communications by clicking on the appropriate option in each marketing email received, as well as by writing to the address privacy@diesel.com, or otherwise by contacting the company at the addresses indicated in paragraph 1.

e) Customer satisfaction

Diesel may use your Contact Data to conduct surveys to measure the level of satisfaction (i.e., customer satisfaction) with the service provided (by way of example but not limited to: in-store post-sales surveys; online post-sales surveys; second hand gold shopping surveys etc.). Please note that in any case the communications made for this purpose will not have an advertising content, or direct sales or will be used for market research or commercial communication.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel to verify and improve the quality of its services.

f) Other administrative-accounting activities

Diesel may also process your Personal Data for administrative, accounting and internal statistical analysis for business planning purposes.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel to improve the quality of its services and business.

3.2 PURPOSES OF THE JOINT CONTROLLERS (DIESEL AND OTB)

Diesel and OTB operate as joint controllers on the basis of a specific agreement for the purpose indicated below.

a) Customer profiling

With your consent, the Joint Controllers will be entitled to process Biographical Data, Contact Data, Sales Data, the Data collected in the shop, the Purchase Data, Loyalty Data, Tracking of Newsletters Data and Actions Data and the Navigation Data for profiling purposes and for business analysis, that is for analysis on your purchase preferences consisting of automated processing of the above-mentioned Personal Data. This processing is aimed at analytically knowing or predicting your purchasing preferences also in order to create customer profiles and customize the commercial offer so that it is more in line with your preferences.

Legal basis: this processing is based on the consent you have given.

You will be entitled at any time to withdraw your consent to be subject to profiling by writing to privacy@diesel.com or otherwise by contacting the Joint Controllers at the addresses indicated in paragraph 1.

3.3 PURPOSES OF DIESEL AFFILIATE

Diesel Affiliate is the company that manages the shop where you purchased a product, possibly by phone or other methods provided for by Diesel Affiliate, and to which you have requested assistance services. In some cases, it may be necessary for Diesel Affiliate to become aware of some information concerning you, to process specific requests you may have. Diesel Affiliate will process Personal Data for the following purposes.

a. Sales related services

Diesel Affiliate may need to process your Biographical Data, Contact Data and certain Sales Data (tax code and/or VAT number, passport number and Global Blue card number) to manage your purchase when concluded by phone or other methods provided by Diesel Affiliate, or issue an invoice, should you request it. Moreover, these data will be processed also to re-contact you for reasons connected with your purchase, for example in case of complaints, to recall a faulty and/or unsafe product or, in general, for technical reasons, e.g., related to the management of problems with refused credit card payments and similar.

Legal basis: this processing is based on the performance of a contract to which you are a party; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel Affiliate will not be able to process your request.

b. After-sales services

Diesel Affiliate may collect your Biographical Data and Contact Data to process specific requests that you may formulate in the shop, during post-sales; for example, to arrange a repair, a customization, a home delivery or to manage a return.

Legal basis: this processing is based on the performance of a contract of which you are a part; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel Affiliate will not be able to process your request.

c. Contact management – re-contacting the customer

Diesel Affiliate may need to use your Biographical Data and Contact Data in order to re-contact you in the post-sales process if necessary (by way of example but not limited to, re-contact may be required to deal with forgotten items in the shop, to return lost items etc.).

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel Affiliate in the pursuit of improving its performance and its relationship with the clients.

3.4 PURPOSES OF ALL DATA CONTROLLERS OR JOINT CONTROLLERS

Finally, each Data Controller or Join Controller may need to comply with a specific legal provision to which it is subject or to defend its own right in court.

a. Purposes related to the obligations established by laws or regulations, by decisions/requests of competent authorities or by supervisory and control bodies

Each Data Controller or Joint Controller may process your Personal Data to comply with a legal obligation to which it is subject.

Legal basis: compliance with a legal obligation.

The provision of data for this purpose is mandatory because in the absence of data the Data Controller or the Joint Controller will not be in a position to comply with their legal obligations.

b. Defense of rights during judicial, administrative or extra-judicial proceedings and in disputes arising in connection with the services offered

Your Personal Data may be processed by each Data Controller or Joint Controller to defend their rights or take legal action or make claims against you or third parties, including the prevention of fraud.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest pursued by the Data Controller or Joint Controller to protect their rights.

4. WHAT PROCESSING ACTIVITIES WE CARRY OUT IF YOU’RE USING OUR SITE AND YOU NAVIGATE WITHOUT BEING LOGGED IN

The Site is owned by Diesel. It is possible to browse the Site without having to actively communicate your Personal Data if you are not logged in. In this case, while browsing the Site, we inform you that the computer systems and software procedures used to operate the Site acquire, during their normal operation, some data whose transmission is implicit in the use of Internet communication protocols.

This is information that is not directly associated with identified users, but which by its very nature could, through processing and association with data held by third parties, allow these users to be identified.

This category of data includes the IP addresses or domain names of the computers used by users who connect to the Site, the addresses in URI (Uniform Resource Identifier) notation of the requested resources, information regarding access, information regarding location , the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in response, the numerical code indicating the status of the response given by the server (successful, error, etc.), the information regarding the user’s visit including data clickstream of the URL, within and from the Site, the duration of the visit on some pages and the interaction on these pages and other parameters relating to the operating system and the user’s IT environment.

These data are collected through the use of “cookies”. We specifically use browser cookies for various purposes, including cookies strictly necessary for the operation of the Site and the use of services through the appropriate features, and the cookies that are used for personalization, performance/analysis and promotional activities. Our Cookie Policy, available [http://diesel.com/shop/content/cookiepolicy], contains more information regarding the use of cookies on the Site, as well as the options for accepting or rejecting them.

The data collected while browsing the Site will be processed to (i) manage the Site and resolve any operating problems, (ii) make sure that the content of the Site is presented in the most effective way for its devices, developing, testing and making improvements to the Site, (iii) as far as possible, to keep the Site safe and secure, (iv) to obtain anonymous statistical information on the use of the Site and to check its correct functioning, (v) identify anomalies and/or abuses in the use of the Site. The data could also be used to ascertain responsibility in case of possible computer crimes committed against the Site or third parties and may be presented to the Judicial Authority, if this makes an explicit request.

5. WHAT HAPPENS IF YOU DO NOT PROVIDE PERSONAL DATA

Some Personal Data that we will indicate you from time to time during the registration or purchase process are necessary for the completion of the purchase contract and for administrative and accounting purposes.

In the description of the purposes in paragraph 3, we have specified when it is necessary to provide Personal Data. Where not expressly indicated as mandatory, therefore, the provision of Personal Data is optional and there will be no consequences if you do not provide them, if not the impossibility for the Data Controllers or Joint Controllers to act as described (for example, the impossibility to carry out marketing activities).

6. HOW AND HOW LONG WE WILL PROCESS PERSONAL DATA

The Personal Data provided to and/or collected by the Data Controllers or the Joint Controllers are processed and stored with automated tools and, in some cases, may be processed and stored on a paper backing. In particular, the Personal Data processed for purposes of marketing and of customer profiling will be entered and stored in the CRM systems that allow the processing of Personal Data for these purposes.

The Personal Data will be stored for the time necessary to achieve the purposes for which they were collected. In particular, the following rules will apply:

 • data collected to enter into and perform purchase contracts, including payments: up to the conclusion of administrative and accounting obligations. The billing data will be kept for 10 years from the billing date;
 • data of the registered user for joining the loyalty program: the data will be kept as long as the account is active. Even after the termination of the account, we will retain the data for two years if this will be necessary to comply with legal obligations, to protect our rights or to prevent fraud;
 • data related to data subjects’ requests: the data will be stored until the request is satisfied;
 • data collected and processed for customer satisfaction will be retained for 30 days;
 • if you have provided your consent, the data processed for purposes of marketing and customer profiling will be stored for a period of 7 years (also according to an ad hoc provision provided for by the Italian Supervisory Authority upon Diesel’s request). In any case, you will not be contacted again for marketing and profiling activities 7 years after your last interaction with us or even earlier if you revoke the consent previously given. The events that identify this “interaction” may include, but are not limited to, a purchase, opening an email sent, participation in a survey, contest or event, interaction with Customer Service or a store, access to the “MyAccount” area, etc. For completeness, we would like to point out that, at any time, it is possible to review and modify your previously expressed consents in the “MyAccount” area of the Site, by contacting Diesel at privacy@diesel.com or the Customer Service.

In any case, for technical reasons, the termination of the processing and the consequent cancellation or irreversible anonymization of the related Personal Data will be definitive within thirty days from the terms indicated above.

With particular reference to the judicial protection of our rights or in case of requests from the authority, the data processed will be stored for the time necessary to process the request or to protect the right.

7. WHERE PERSONAL DATA MAY BE TRANSFERRED

For the purposes indicated above, we may also transfer your Personal Data to third countries, not belonging to the European Union, which may possibly do not guarantee the same level of protection. The transfer to third countries will always take place in accordance with the provisions of the GDPR, adopting any other measures necessary to ensure the security of the personal data being transferred. These measures possibly include agreements incorporating the so-called “standard contractual clauses” issued by the European Commission or your consent. You can ask for information regarding these third countries and how to obtain a copy of the appropriate safeguards using the following email: privacy@diesel.com or the contact details indicated in paragraph 1.

8. WHO WILL PROCESS PERSONAL DATA

Personal Data will be processed by:

 • employees and collaborators of the Data Controllers or of the Joint Controllers processing data under the authority of the Data Controllers or of the Joint Controllers;
 • employees and collaborators of the Data Processors designated by the Data Controllers or Joint Controllers, including (i) the companies managing the shops and the online store and who will be entitled to view, modify and update the Personal Data entered in the CRM systems through which the Data Controllers or the Joint Controllers carry out the processing activities for marketing and profiling purposes (ii) the companies managing the storage of the Personal Data of the Data Controllers or Joint Controllers based on agreements or local regulations;
 • third parties established in the European Union and also outside the European Union, Data Processors, used by the Data Controllers or Joint Controllers in particular for services of: personal data acquisition and data entry, shipping, mailing of promotional material, after sales assistance and Customer Service, market research, management and maintenance of the CRM systems through which the Data Controllers or Joint Controllers carry out processing activities for marketing and profiling purposes and of the other corporate information systems of the Data Controllers or Joint Controllers of the processing. The complete list of Data Processors appointed by the Data Controllers or Joint Controllers can be requested to the following email address privacy@diesel.com or writing to the postal addresses indicated above.

Personal Data may also be disclosed to third parties, independent data controllers, in particular to freelancers or companies providing legal or tax advice and assistance and to companies managing payments made by debit or credit cards or for fraud prevention and management activities. Furthermore, in order to be able to offer you Klarna’s payment options, we will pass to Klarna certain aspects of your personal information, such as contact and order details, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you. General information on Klarna you can find here (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_us/privacy). Your personal data is handled by Klarnas as Data Controller in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement.

Personal Data will not be disseminated in any way.

9. YOUR RIGHTS

Pursuant to Chapter III of the GDPR, you have the right to ask each Data Controller or Joint Controller:

 • to access to your Personal Data;
 • to receive the copy of the Personal Data you provided us (so-called “data portability”) and to have data transmitted to another controller, if technically possible;
 • the rectification of the Personal Data in our possession;
 • the erasure of any Personal Data in relation to which we no longer have any legal basis for processing;
 • the limitation of the way in which we process your Personal Data, within the limits set by the applicable law data protection law.

Right to object: in addition to the rights listed above, you always have the right to object at any time to the processing of your Personal Data carried out by the Data Controller or Joint Controller for the pursuit of its legitimate interest. You have the right to object to direct marketing, which includes profiling. If you prefer that the processing of your Personal Data is carried out solely through traditional contact methods, you can object to the processing of your Personal Data carried out through automated contact methods.

You also have the right to withdraw, in whole or in part, the consent to the processing of Personal Data concerning you for the purpose of sending advertisements or direct selling or for carrying out market research or commercial communication with automated contact methods (e-mail, other remote communication systems via communication networks such as, for instance: SMS, MMS, messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail).

The exercise of these rights, which can be done through the contact details indicated in paragraph 1, is not subject to formal constraints. In the event that you exercise any of the above mentioned rights, it will be the responsibility of the Data Controller or Joint Controller that you contacted to verify if you are entitled to exercise the right and to provide you with an answer, normally within a month.

As regards the Joint Controllers relationship, please note that OTB and Diesel entered into a specific agreement pursuant to article 26 of the GDPR, an extract of which is available for consultation contacting each of the Joint Controllers using the contact details indicated under paragraph 1.

If you believe that the processing of your Personal Data is carried out in breach of the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with your local competent Data Protection Authority (whose contact details can be found here: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en) or to start the appropriate legal actions before the competent courts.

To exercise your rights, you can send a request to the Data Controllers or Joint Controllers by writing to the addresses indicated in paragraph 1. The OTB and Diesel’s Data Protection Officer can be contacted at the email address dpo@otb.net.

Search

Marketing

Diesel S.p.A. will be able to process Biographical Data and Contact and Purchase Data for advertising activities on the social networks to which I am subscribed or sending advertising or direct sales material, carrying out market research, sending commercial promotions and discounts reserved to customers, commercial information - possibly also customized - with automated contact methods (e-mail, newsletters, SMS, MMS, messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail).
We remind you that by joining the loyalty program, if you do not give the marketing consent, you will not receive any promotional communications but you will receive service communications concerning benefits to which you are entitled due to your registration to the loyalty program.
You can at any time withdraw your consent to receive the above-mentioned communications by clicking on the appropriate option in each email received, as well as by writing to the address privacy@diesel.com or otherwise contacting the Diesel S.p.a. at the addresses indicated at paragraph 1 of the information notice.

Search

The Joint Controllers will be able to process the Biographical Data, the Contact Data, the Sales Data, the Data collected in the shop, the Purchase Data, the Loyalty Data, Tracking of Newsletters Data and Actions Data and the Navigation Data for profiling purposes, or for analysis on your purchasing preferences consisting of automated processing of the above mentioned data. This processing is aimed at analytically knowing or predicting your purchasing preferences also in order to create customers profiles, and customize the commercial offer so that it is more in line with your preferences.

You can at any time withdraw your consent to be subject to profiling by writing to the address privacy@diesel.com, privacy@otb.net or otherwise contacting the Joint Controllers at the addresses indicated at paragraph 1 of the information notice.